מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 75-61 מתוך 682 תוצאות

החלטות ממשלה

4588 (דר/254)   |   בנייה | תוכנית | תכנון   |   30/05/2019
תוכנית מתאר ארצית - בית עלמין מטרופוליני שורק - תמ"א 9/19
4587 (דר/253)   |   בנייה | תוכנית | תכנון   |   30/05/2019
תוכנית מתאר ארצית - תחנות תדלוק - תמ"א 2/4/18
4571   |   תכנון | תוכנית | פיתוח   |   24/05/2019
תקציב רשויות הניקוז לשנת 2019
4484   |   החלטות מועצה | מדיניות   |   24/01/2019
מינוי חבר במועצת מקרקעי ישראל
4478 (דר/242)   |   בנייה | תכנון   |   17/01/2019
הקמת צוות בין-משרדי לבחינת עבודתן של ועדות הערר
4476 (דר/240)   |   בנייה | תכנון   |   17/01/2019
אישור תוכנית מועדפת לדיור - תמל/1066 בסטייה מהוראות תמ"א 8
gov