החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 675-661 מתוך 686 תוצאות

החלטות ממשלה

3562   |   תכנון | פיתוח   |   20/04/2005
פארק איילון
3549   |   הקצאות בפטור ממכרז | מגורים | תכנון | מדיניות   |   17/04/2005
יישום תוכנית ההתנתקות - היערכות הממשלה בתחום הסיוע למתיישבים והתיישבות חלופית
3410   |   מדיניות   |   21/03/2005
מינוי חברים למועצת מינהל מקרקעי ישראל
3352(חכ/138)   |   מכרזי מקרקעין   |   03/03/2005
אישור מכירת קרקע על ידי מינהל מקרקעי ישראל בגבעתיים
מח/20   |   תעשייה ומסחר   |   26/12/2004
הפרטת בתי זיקוק לנפט בע"מ
2886   |   שמירת הקרקע | מדיניות   |   12/12/2004
מינהלה לתיאום פעולות אכיפת דיני מקרקעין
2514(קבר/12)   |   מוסדות ציבור | מדיניות | שימושים חקלאיים   |   26/08/2004
מניעת מכירה של חלקות קבר ביישובים חקלאיים לנפטרים שאינם בני המקום
2512(קבר/10)   |   מוסדות ציבור | הקצאות בפטור ממכרז   |   26/08/2004
חברה קדישא פתח-תקווה - בית עלמין ירקון
2510(קבר/8)   |   מחצבות | תכנון   |   26/08/2004
תקציב פיתוח על - ברקת
2457   |   מדיניות   |   15/08/2004
איחוד הנהלות במחוזות משרדי הממשלה
2430   |   מדיניות | רפורמה   |   15/08/2004
רפורמה במקרקעי ישראל
gov