החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 660-646 מתוך 686 תוצאות

החלטות ממשלה

4156   |   מדיניות   |   09/08/2005
הצעת תקציב המדינה לשנת 2006
4154   |   מדיניות   |   09/08/2005
הפחתה אחידה בתקציב המדינה
4153   |   מדיניות   |   09/08/2005
הקטנת הוצאות השכר בתקציב המדינה
4074(נג/16)   |   תכנון | בנייה   |   04/08/2005
דיווח בעניין הקמת יישובים חדשים
4073(נג/15)   |   תכנון | פיתוח   |   04/08/2005
פרויקטים של המרכז הבהאי העולמי בעכו ובסביבותיה
4029(נתק/45)   |   פינוי | הפקעות ופיצויים | הנחות בקרקע | שימושים חקלאיים   |   03/08/2005
מתן הלוואות בגין "אובדן עונה" לחקלאים שיעתיקו את פעילותם מהשטח המפונה
4008(נתק/37)   |   פינוי | הפקעות ופיצויים | הנחות בקרקע | שימושים חקלאיים   |   28/07/2005
דיווח בדבר חתימת הסכם להעתקת משקים חקלאיים: מתן הלוואות גישור לחקלאים אשר יעתיקו את פעילותם מהשטח המפונה
3759   |   רפורמה | מדיניות | מגורים   |   19/06/2005
רפורמה במקרקעי ישראל
3679(נתק/13)   |   מדיניות | פינוי   |   02/06/2005
דיווח בדבר התקדמות תוכנית התיישבות חלופית בניצנים
3651(נג/6)   |   תכנון | אזורי עדיפות לאומית | שימושים חקלאיים   |   02/06/2005
פרויקט כפרי סטודנטים "איילים" בנגב ובגליל
3607(נתק/9)   |   מגורים | בנייה | שימושים חקלאיים   |   15/05/2005
בנייה זמנית ביישובי הנגב המערבי לצורכי השכרה למתיישבי חבל עזה
3601   |   אזורי עדיפות לאומית | הפקעות ופיצויים | הקצאות בפטור ממכרז | שימושים חקלאיים   |   08/05/2005
קרקע חקלאית המיועדת להקמה מחדש של משקי חקלאות המועתקים מחבל עזה
gov