החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 645-631 מתוך 686 תוצאות

החלטות ממשלה

4569   |   מדיניות | מוסדות ציבור | פיתוח   |   11/12/2005
מימון תוכניות לשיפור, בינוי וביקורים ברחבת הכותל המערבי
4567   |   מוסדות ציבור   |   11/12/2005
הקמת מכללה להכשרת מורים בעיר לוד
4551(נג/25)   |   מגורים | הנחות בקרקע | מכרזי מקרקעין   |   08/12/2005
הקמת שכונת מגורים לאנשי כוחות הביטחון בעכו - תוכנית "אגרוף הדרום"
4549(נג/23)   |   תכנון | חכירה | מוסדות ציבור   |   08/12/2005
הקמת כפר שיקומי חווייתי בגליל - כפר "נהר הירדן"
4476(נתק/96)   |   תכנון | מוסדות ציבור | פינוי   |   28/11/2005
הקמת מוסדות ציבור ומוסדות שירות חיוניים באתרי הדיור הזמני
4464(ים/13)   |   תכנון | חכירה | מוסדות ציבור   |   27/11/2005
כינון קמפוס ראשי לאקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל" במרכז ירושלים
4416   |   תכנון | פיתוח   |   20/11/2005
הקמת חברה ממשלתית מנהלת לפארק איילון
4277   |   תכנון | מגורים | בנייה | שימושים חקלאיים   |   02/10/2005
אתרים למגורים זמניים ולמגורי קבע למתיישבי חבל עזה וצפון השומרון
4241(נתק/67)   |   הפקעות ופיצויים | מדיניות | פינוי   |   12/09/2005
כללי הוועדה המיוחדת בכל הקשור ליישום הוראות חוק יישום תוכנית ההתנתקות
4207   |   מדיניות   |   28/08/2005
מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל
מח/24   |   מדיניות | מוסדות ציבור   |   28/08/2005
הפרטת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ (תע"ש)
4177(נתק/53)   |   פיתוח | בנייה | מגורים   |   18/08/2005
בנייה זמנית ובניית קבע עבור מתיישבי חבל עזה וצפון השומרון
4102   |   רפורמה | בעלות | רישום | מדיניות   |   09/08/2005
צעדים משלימים לרפורמה במקרקעי ישראל
gov