החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 630-616 מתוך 686 תוצאות

החלטות ממשלה

452   |   מדיניות | מגורים | תכנון | אזורי עדיפות לאומית   |   12/09/2006
התחדשות עירונית
464   |   פיתוח | רפורמה   |   12/09/2006
יישום הרפורמה במשק המים העירוני
506   |   מדיניות   |   12/09/2006
עמידה במסגרת התקציב שנקבעה לשנת 2007
427   |   הנחות בקרקע | פיתוח | בנייה | שמירת הקרקע   |   10/09/2006
חיזוק ופיתוח שכונת רמז בלוד
413(ערב/2)   |   פיתוח | תעסוקה | מגורים   |   31/08/2006
תוכנית רב-שנתית (2009-2006) לפיתוח יישובי המגזר הבדואי
409   |   מדיניות | פיתוח   |   27/08/2006
פיתוח נמל יפו - תיקון החלטה
316   |   מדיניות | שינוי ייעוד/ניצול   |   23/07/2006
הסדר מעמד הנכסים של בית-הזיקוק לנפט - אשדוד בע"מ
192   |   מדיניות   |   25/06/2006
מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל
4672(נתק/106)   |   מדיניות | תכנון | מוסדות ציבור | פיתוח   |   24/01/2006
השלמת תכנון ופיתוח, הקמת מבני ציבור ומבנים יבילים למגורים באתרי הדיור הזמני
4571   |   מדיניות | מגורים | שימושים חקלאיים   |   11/12/2005
זכויות חקלאים בחלקת המגורים ביישובים חקלאיים
gov