החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 615-601 מתוך 636 תוצאות

החלטות ממשלה

4073(נג/15)   |   תכנון | פיתוח   |   04/08/2005
פרויקטים של המרכז הבהאי העולמי בעכו ובסביבותיה
4029(נתק/45)   |   פינוי | הפקעות ופיצויים | הנחות בקרקע | שימושים חקלאיים   |   03/08/2005
מתן הלוואות בגין "אובדן עונה" לחקלאים שיעתיקו את פעילותם מהשטח המפונה
4008(נתק/37)   |   פינוי | הפקעות ופיצויים | הנחות בקרקע | שימושים חקלאיים   |   28/07/2005
דיווח בדבר חתימת הסכם להעתקת משקים חקלאיים: מתן הלוואות גישור לחקלאים אשר יעתיקו את פעילותם מהשטח המפונה
3759   |   רפורמה | מדיניות | מגורים   |   19/06/2005
רפורמה במקרקעי ישראל
3679(נתק/13)   |   מדיניות | פינוי   |   02/06/2005
דיווח בדבר התקדמות תוכנית התיישבות חלופית בניצנים
3651(נג/6)   |   תכנון | אזורי עדיפות לאומית | שימושים חקלאיים   |   02/06/2005
פרויקט כפרי סטודנטים "איילים" בנגב ובגליל
3607(נתק/9)   |   מגורים | בנייה | שימושים חקלאיים   |   15/05/2005
בנייה זמנית ביישובי הנגב המערבי לצורכי השכרה למתיישבי חבל עזה
3601   |   אזורי עדיפות לאומית | הפקעות ופיצויים | הקצאות בפטור ממכרז | שימושים חקלאיים   |   08/05/2005
קרקע חקלאית המיועדת להקמה מחדש של משקי חקלאות המועתקים מחבל עזה
3562   |   תכנון | פיתוח   |   20/04/2005
פארק איילון
3549   |   הקצאות בפטור ממכרז | מגורים | תכנון | מדיניות   |   17/04/2005
יישום תוכנית ההתנתקות - היערכות הממשלה בתחום הסיוע למתיישבים והתיישבות חלופית
3410   |   מדיניות   |   21/03/2005
מינוי חברים למועצת מינהל מקרקעי ישראל
3352(חכ/138)   |   מכרזי מקרקעין   |   03/03/2005
אישור מכירת קרקע על ידי מינהל מקרקעי ישראל בגבעתיים
gov