החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 615-601 מתוך 686 תוצאות

החלטות ממשלה

2000   |   מדיניות | שימושים חקלאיים   |   15/07/2007
התיישבות יחידים בנגב ובגליל
1999   |   מדיניות | שמירת הקרקע | תכנון | שימושים חקלאיים   |   15/07/2007
הקמת רשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב
1880   |   שימושים חקלאיים | מדיניות   |   01/07/2007
המלצות הוועדה לשינוי סיווג קיבוץ האון
1623(נתק/24)   |   הנחות בקרקע | מדיניות | שימושים חקלאיים   |   03/05/2007
הקצאת מגרשים למפוני חבל עזה וצפון השומרון באתרים אליהם מבוצעת העתקה קהילתית
969   |   מדיניות | הנחות בקרקע | שימושים חקלאיים   |   31/12/2006
הנחות בהקצאות קרקע למגורים בגליל
799   |   מדיניות | שימושים חקלאיים | תעסוקה   |   03/12/2006
הכשרת קרקע חקלאית להקמה מחדש של משקי חקלאות המועתקים מחבל עזה
746   |   מדיניות | אזורי עדיפות לאומית | שימושים חקלאיים   |   27/11/2006
תוכנית סיוע משלימה לשדרות וליישובי "עוטף רצועת עזה" לשנת 2007
634   |   מדיניות | פינוי | תכנון   |   05/11/2006
שינוי המתכונת להקמת יישובי חולות חלוצה
595   |   מדיניות | מוסדות ציבור   |   29/10/2006
ועדת שרים לענייני קבורה
gov