החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 600-586 מתוך 686 תוצאות

החלטות ממשלה

2896   |   מכרזי מקרקעין   |   06/01/2008
הטבות לחיילי המילואים
2820   |   מדיניות   |   23/12/2007
מינוי חברה למועצת מקרקעי ישראל
2771   |   מדיניות   |   16/12/2007
מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל
2609   |   מדיניות | הנחות בקרקע | מכרזי מקרקעין   |   19/11/2007
הקמת ועדת שרים לעניין מערך המילואים ומתן הטבות לחיילי מילואים פעילים
2491   |   הפקעות ופיצויים | מדיניות | תכנון   |   28/10/2007
הקמת ועדה לשם הצעת מדיניות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב
2454   |   הפקעות ופיצויים | פינוי   |   21/10/2007
פתרון למפוני מתחם דהנייה
2379(התכ/1)   |   תכנון | פיתוח   |   20/09/2007
פיתוח ההתיישבות במזרח לכיש
2297   |   חכירה   |   19/08/2007
הסדרת חופי הכנרת
2270   |   מדיניות   |   12/08/2007
הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2008
2215   |   תכנון | פיתוח | מדיניות   |   12/08/2007
ייעול התכנון והפיתוח במקרקעי ישראל
2214   |   תכנון | פיתוח   |   12/08/2007
קריטריונים למעורבות ממשלתית בפיתוח קרקע
2179   |   מדיניות | תעשייה ומסחר   |   12/08/2007
קידום התחרות במשק הגפ"מ (גז פחממני מעובה)
2178   |   מדיניות | תעשייה ומסחר | תכנון   |   12/08/2007
הסרת חסמים במשק האנרגיה
gov