החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 60-46 מתוך 675 תוצאות

החלטות ממשלה

4614   |   אישור זכויות | ארגונים ומוסדות | בנייה | הרשאות | מוסדות ציבור | פרויקטים | קרקעות   |   24/06/2019
מימון פרויקט ביטחוני וסבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצוהריים תוך עמידה במגבלות הפיסקאליות ותיקון החלטות ממשלה
4591 (דר/257)   |   בנייה | מגורים | פינוי | תכנון   |   30/05/2019
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור במסלול פינוי - בינוי
4588 (דר/254)   |   בנייה | תוכנית | תכנון   |   30/05/2019
תוכנית מתאר ארצית - בית עלמין מטרופוליני שורק - תמ"א 9/19
4587 (דר/253)   |   בנייה | תוכנית | תכנון   |   30/05/2019
תוכנית מתאר ארצית - תחנות תדלוק - תמ"א 2/4/18
gov