מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 60-46 מתוך 682 תוצאות

החלטות ממשלה

4662   |   פרויקטים | קרקעות | תכנון   |   04/08/2019
תוכנית רב-שנתית לפיתוח העיר אילת וחבל אילות ותיקון החלטת ממשלה
4643(דר/265)   |   בנייה | תכנון   |   18/07/2019
תוכנית מתאר ארצית - חוף אמנון - תמ"א 13/13/א/1
4642(דר/264)   |   בנייה | תכנון   |   18/07/2019
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור במסלול פינוי בינוי
4641(דר/263)   |   בנייה | מגורים | תכנון   |   18/07/2019
הכרזה על מתחם מועדף לדיור
4614   |   אישור זכויות | ארגונים ומוסדות | בנייה | הרשאות | מוסדות ציבור | פרויקטים | קרקעות   |   24/06/2019
מימון פרויקט ביטחוני וסבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצוהריים תוך עמידה במגבלות הפיסקאליות ותיקון החלטות ממשלה
4591 (דר/257)   |   בנייה | מגורים | פינוי | תכנון   |   30/05/2019
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור במסלול פינוי - בינוי
gov