החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 570-556 מתוך 686 תוצאות

החלטות ממשלה

4314   |   מדיניות | שמירת הקרקע   |   07/12/2008
הקמת רשות לאכיפת דיני התכנון והבנייה
4178(קבר/8)   |   הקצאות בפטור ממכרז   |   23/10/2008
הקצאת קרקע למועצת בתי העלמין תל-רגב
4093(חכ/148)   |   מדיניות | פיתוח   |   18/09/2008
תקציב רשויות הניקוז לשנת 2008
4001   |   פיתוח | מחצבות   |   24/08/2008
טיפול בפסולת בנייה
3997   |   שמירת הקרקע   |   24/08/2008
הגברת האכיפה של חוק התכנון והבנייה
3972   |   מדיניות | תשלומים   |   24/08/2008
קרן איזון לכספי היטל השבחה
3967   |   אזורי עדיפות לאומית | תעשייה ומסחר | מדיניות   |   24/08/2008
קידום ופיתוח ענפי התעשייה והשירותים באזור הפריפריה
gov