החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 570-556 מתוך 636 תוצאות

החלטות ממשלה

1623(נתק/24)   |   הנחות בקרקע | מדיניות | שימושים חקלאיים   |   03/05/2007
הקצאת מגרשים למפוני חבל עזה וצפון השומרון באתרים אליהם מבוצעת העתקה קהילתית
969   |   מדיניות | הנחות בקרקע | שימושים חקלאיים   |   31/12/2006
הנחות בהקצאות קרקע למגורים בגליל
799   |   מדיניות | שימושים חקלאיים | תעסוקה   |   03/12/2006
הכשרת קרקע חקלאית להקמה מחדש של משקי חקלאות המועתקים מחבל עזה
746   |   מדיניות | אזורי עדיפות לאומית | שימושים חקלאיים   |   27/11/2006
תוכנית סיוע משלימה לשדרות וליישובי "עוטף רצועת עזה" לשנת 2007
634   |   מדיניות | פינוי | תכנון   |   05/11/2006
שינוי המתכונת להקמת יישובי חולות חלוצה
595   |   מדיניות | מוסדות ציבור   |   29/10/2006
ועדת שרים לענייני קבורה
452   |   מדיניות | מגורים | תכנון | אזורי עדיפות לאומית   |   12/09/2006
התחדשות עירונית
464   |   פיתוח | רפורמה   |   12/09/2006
יישום הרפורמה במשק המים העירוני
506   |   מדיניות   |   12/09/2006
עמידה במסגרת התקציב שנקבעה לשנת 2007
427   |   הנחות בקרקע | פיתוח | בנייה | שמירת הקרקע   |   10/09/2006
חיזוק ופיתוח שכונת רמז בלוד
gov