החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 555-541 מתוך 686 תוצאות

החלטות ממשלה

4511(חכ/189)   |   פיתוח   |   26/09/2009
פירוק החברה לפיתוח ים המלח סדום וערד בע"מ
227   |   מדיניות   |   12/05/2009
הצעת תקציב המדינה לשנים 2009 ו- 2010
189   |   פיתוח | תכנון | מדיניות   |   12/05/2009
ייעול ניהול פעילות התכנון והפיתוח במשרד הבינוי והשיכון
164   |   מדיניות | הפקעות ופיצויים   |   12/05/2009
התייעלות בעבודת האפוטרופוס הכללי
151   |   רישום | בעלות   |   12/05/2009
האצת רישום מקרקעין
129   |   תכנון | הקצאות בפטור ממכרז | מדיניות   |   12/05/2009
הגברת התחרות במשק החשמל
123(ממי/5)   |   מדיניות | רפורמה | שמירת הקרקע   |   12/05/2009
רפורמה במקרקעין
79(ממי/3)   |   רפורמה | מדיניות   |   04/05/2009
רפורמה בתחום מקרקעי ישראל
18   |   רפורמה | מדיניות   |   16/04/2009
ועדות שרים - שינויי הרכבים
4466   |   פיתוח | תכנון   |   01/02/2009
קידום הקמת פארק איילון - פארק אריאל שרון
4450(חכ/176)   |   מדיניות | תכנון | שימושים חקלאיים | פיתוח   |   29/01/2009
קביעת יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום אנרגיות מתחדשות בפרט באזור הנגב והערבה
gov