החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 525-511 מתוך 636 תוצאות

החלטות ממשלה

4093(חכ/148)   |   מדיניות | פיתוח   |   18/09/2008
תקציב רשויות הניקוז לשנת 2008
4001   |   פיתוח | מחצבות   |   24/08/2008
טיפול בפסולת בנייה
3997   |   שמירת הקרקע   |   24/08/2008
הגברת האכיפה של חוק התכנון והבנייה
3972   |   מדיניות | תשלומים   |   24/08/2008
קרן איזון לכספי היטל השבחה
3967   |   אזורי עדיפות לאומית | תעשייה ומסחר | מדיניות   |   24/08/2008
קידום ופיתוח ענפי התעשייה והשירותים באזור הפריפריה
3775(חכ/112)   |   אזורי עדיפות לאומית | פיתוח | בנייה | הנחות בקרקע   |   17/07/2008
סבסוד עבודות פיתוח כללי לבנייה ביוזמה ציבורית המתבצעות על ידי הרשויות המקומיות באזור עדיפות לאומית א'
3636   |   מדיניות   |   19/06/2008
מינוי נציג ממשלה למועצת מקרקעי ישראל
gov