החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 510-496 מתוך 636 תוצאות

החלטות ממשלה

164   |   מדיניות | הפקעות ופיצויים   |   12/05/2009
התייעלות בעבודת האפוטרופוס הכללי
151   |   רישום | בעלות   |   12/05/2009
האצת רישום מקרקעין
129   |   תכנון | הקצאות בפטור ממכרז | מדיניות   |   12/05/2009
הגברת התחרות במשק החשמל
123(ממי/5)   |   מדיניות | רפורמה | שמירת הקרקע   |   12/05/2009
רפורמה במקרקעין
79(ממי/3)   |   רפורמה | מדיניות   |   04/05/2009
רפורמה בתחום מקרקעי ישראל
18   |   רפורמה | מדיניות   |   16/04/2009
ועדות שרים - שינויי הרכבים
4466   |   פיתוח | תכנון   |   01/02/2009
קידום הקמת פארק איילון - פארק אריאל שרון
4450(חכ/176)   |   מדיניות | תכנון | שימושים חקלאיים | פיתוח   |   29/01/2009
קביעת יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום אנרגיות מתחדשות בפרט באזור הנגב והערבה
4314   |   מדיניות | שמירת הקרקע   |   07/12/2008
הקמת רשות לאכיפת דיני התכנון והבנייה
4178(קבר/8)   |   הקצאות בפטור ממכרז   |   23/10/2008
הקצאת קרקע למועצת בתי העלמין תל-רגב
gov