החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 30-16 מתוך 686 תוצאות

החלטות ממשלה

4879   |   מדיניות   |   27/02/2020
מינוי חבר במועצת מקרקעי ישראל
4848(דר/298)   |   בנייה | מגורים | פרויקטים | תכנון   |   30/01/2020
הכרזה על מתחם מועדף לדיור - כפר כנא
4847(דר/297)   |   בנייה | מגורים | תכנון   |   30/01/2020
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור במסלול פינוי בינוי
4843(דר/293)   |   בנייה | מגורים | תכנון   |   30/01/2020
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור - אור יהודה
4838(דר/288)   |   תוכנית   |   30/01/2020
תמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית אחודה
gov