מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 30-16 מתוך 682 תוצאות

החלטות ממשלה

4843(דר/293)   |   בנייה | מגורים | תכנון   |   30/01/2020
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור - אור יהודה
4838(דר/288)   |   תוכנית   |   30/01/2020
תמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית אחודה
4835(דר/284)   |   תכנון   |   30/01/2020
תמ"א 24/ 4 - תוכנית מתאר ארצית למתקני כליאה
gov