החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 150-136 מתוך 670 תוצאות

החלטות ממשלה

3231(דר/159)   |   תכנון   |   07/12/2017
תוכנית מתאר ארצית - אתרי אחסון גפ"מ - תמ"א 1/32
3233(דר/161)   |   תכנון   |   07/12/2017
תוכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תמ"א 2/4/18
3235(דר/163)   |   תכנון | פיתוח   |   07/12/2017
הכרזה על מתחם מועדף לדיור - רחובות קריית משה
3032   |   מדיניות   |   14/09/2017
מינוי חבר במועצת מקרקעי ישראל
gov