החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 150-136 מתוך 636 תוצאות

החלטות ממשלה

2584(חכ/63)   |   מדיניות   |   31/03/2017
תקצוב רשויות הניקוז לשנת 2017
2458(דר/132)   |   תכנון | עסקות   |   02/03/2017
תכנית יעדי תכנון, שיווק ועסקאות בתחום הדיור לשנת 2017
2457(דר/131)   |   תכנון | מגורים   |   02/03/2017
תכנית אסטרטגית לדיור
2460(דר/134)   |   מגורים | תכנון   |   02/03/2017
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור
gov