החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 150-136 מתוך 686 תוצאות

החלטות ממשלה

3495(דר/175)   |   מדיניות | מגורים   |   01/02/2018
הכרזה על מתחם מועדף לדיור - כפר סבא
3496(דר/176)   |   מדיניות | מגורים   |   01/02/2018
הכרזה על מתחם מועדף לדיור - נתיבות
3497(דר/177)   |   מדיניות | מגורים   |   01/02/2018
הכרזה על מתחם מועדף לדיור - שיבלי
3499(דר/180)   |   מדיניות | מגורים   |   01/02/2018
מתחמי פינוי לשם בינוי - לוד נתניה
3500(דר/181)   |   מדיניות | מגורים   |   01/02/2018
הרחבת התוכנית לדיור במחיר מופחת - תיקון החלטות ממשלה
3260(דר/167)   |   מדיניות | פיתוח | תכנון   |   15/12/2017
חתימת הסכמי גג עם רשויות מקומיות בשנים 2018-2016 - תיקון החלטת ממשלה
gov