מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 150-136 מתוך 678 תוצאות

החלטות ממשלה

3497(דר/177)   |   מדיניות | מגורים   |   01/02/2018
הכרזה על מתחם מועדף לדיור - שיבלי
3499(דר/180)   |   מדיניות | מגורים   |   01/02/2018
מתחמי פינוי לשם בינוי - לוד נתניה
3500(דר/181)   |   מדיניות | מגורים   |   01/02/2018
הרחבת התוכנית לדיור במחיר מופחת - תיקון החלטות ממשלה
3260(דר/167)   |   מדיניות | פיתוח | תכנון   |   15/12/2017
חתימת הסכמי גג עם רשויות מקומיות בשנים 2018-2016 - תיקון החלטת ממשלה
3231(דר/159)   |   תכנון   |   07/12/2017
תוכנית מתאר ארצית - אתרי אחסון גפ"מ - תמ"א 1/32
3233(דר/161)   |   תכנון   |   07/12/2017
תוכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תמ"א 2/4/18
3235(דר/163)   |   תכנון | פיתוח   |   07/12/2017
הכרזה על מתחם מועדף לדיור - רחובות קריית משה
gov