החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 108-97 מתוך 436 תוצאות
  4543
  פדיון קרקע - תושבי חוץ   |   20/02/2019
  4535
  תנאי הקצאת קרקע לבתי ספר חקלאיים וכפרי נוער - תבחינים לפעילות מסחרית   |   06/02/2019
  4534
  הקצאת מקרקעין לתעשייה בפטור ממכרז באיזור התעשייה הדרומי באשקלון   |   06/02/2019
  4525
  שיעור תשלום דמי שימוש עבר   |   29/01/2019

  ​​

  להרחבה
  4516
  חברת חשמל - מכירת תחנת כוח אלון תבור   |   09/01/2019
  4505
  קבוץ גת - מתווה התקשרות עם 31 מתיישבים   |   02/01/2019
  4527
  מחיר למשתכן - סעיף 23 להחלטה 1518 (קול קורא)   |   17/12/2018
  4486
  הארכת תקופת הרשאה לאגודה שיתופית מרום גולן במחצבת תל פארס לתקופה של שנה בפטור   |   27/11/2018
  4477
  החזר כספים מכרז שחמון-אילת   |   21/11/2018
  4431
  פרוגרמת אשכול - הגדלת משבצות   |   02/10/2018
  4428
  הקצאת מגרשים לרוכשי בתים בבניה נמוכה מחברות משכנות ברובע החורש בקרית גת ומגרש בקרית מלאכי   |   04/09/2018

  ​​

  להרחבה
  4395
  ביטול תנאי מועדי הבניה הקבועים בהסכמי מכר   |   24/07/2018
 
gov