החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 96-85 מתוך 401 תוצאות
  4352
  פארק תעסוקה יואב - פדיון קרקע חקלאית על פי החלטת מועצה 1470   |   13/06/2018

  ​​

  להרחבה
  4349
  מרינה הרצליה - הסדרת מחלוקות העבר בעניין עלויות הקמת המעגנה והחובות הכספיים   |   13/06/2018

  ​​

  להרחבה
  4351
  תיקון נוהל - הפעלת מאגר מודדים   |   13/06/2018
  4345
  נוהל הנהלים   |   03/06/2018
  4380
  מוסכים בחוזים למטרת תעשיה ומלאכה   |   30/05/2018

  ​​

  להרחבה
  4339
  הקצאת מגרשים הכוללים מספר יחידות דיור לאנשים פרטיים   |   16/05/2018

  ​​

  להרחבה
  755
  בזק החב הישראלית לתקשורת בעמ, מטרה קשר ודואר, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב אור יהודה, גוש - - 6170 , חלקה 16 , מגרש 103   |   16/05/2018
  4337
  איוש נחלה פנויה - הנחת מילואים והנחת מחוסר דיור   |   16/05/2018
  4336
  קרקע משלימה לקרית משה ברחובות   |   02/05/2018

  ​​

  להרחבה
  4331
  הרחבת מושב יסודות- תיקון החלטת הנהלה מס' 4049   |   02/05/2018

  ​​

  להרחבה
  4333
  החלת הוראות החלטת מועצה מס' 1470 ופדיון מקרקעין בשטחי תכנית עח/3/132 בתחום משבצת בית חרות   |   02/05/2018
  4334
  גאולי תימן כללי, מטרה - נחלות במשבצת, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - גאולי תימן, גוש 0, חלקה 0   |   02/05/2018

  ​​

  להרחבה
 
gov