החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 84-73 מתוך 392 תוצאות
  4356
  הקצאה בפטור ממכרז עבור משטרת ישראל בערד בהתאם לתקנת הפטור 3 (28) " הענקת זכויות במקרקעין בנסיבות מיוחדות ונדירות..."   |   20/06/2018

  ​​​

  להרחבה
  4358
  שינוי שיטת הקצאת המגרשים "ריבוי טבעי" בישובים הבדואים בנגב   |   20/06/2018

  ​​

  להרחבה
  4359
  בן זכאי מושב, מטרה - תעשיה ומסחר (תעסוקה), סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - יבנה, גוש 5520, חלקה 31, מגרש 4010   |   20/06/2018

  ​​

  להרחבה
  4357
  שיווק מגרש מס 4 תב"ע 420/1/11 למלונאות במחיר מינימום 0% - בעיר מעלה אדומים   |   20/06/2018

  ​​

  להרחבה
  4352
  פארק תעסוקה יואב - פדיון קרקע חקלאית על פי החלטת מועצה 1470   |   13/06/2018

  ​​

  להרחבה
  4349
  מרינה הרצליה - הסדרת מחלוקות העבר בעניין עלויות הקמת המעגנה והחובות הכספיים   |   13/06/2018

  ​​

  להרחבה
  4351
  תיקון נוהל - הפעלת מאגר מודדים   |   13/06/2018
  4345
  נוהל הנהלים   |   03/06/2018
  4380
  מוסכים בחוזים למטרת תעשיה ומלאכה   |   30/05/2018

  ​​

  להרחבה
  4339
  הקצאת מגרשים הכוללים מספר יחידות דיור לאנשים פרטיים   |   16/05/2018

  ​​

  להרחבה
  755
  בזק החב הישראלית לתקשורת בעמ, מטרה קשר ודואר, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב אור יהודה, גוש - - 6170 , חלקה 16 , מגרש 103   |   16/05/2018
  4337
  איוש נחלה פנויה - הנחת מילואים והנחת מחוסר דיור   |   16/05/2018
 
gov