החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 84-73 מתוך 360 תוצאות
  4134
  הגדרת משבצת קבע   |   26/04/2017
  4129
  עדכון נוהל אב - הקצאה בפטור ממכרז   |   05/04/2017
  4125
  הצטרפות להסדר הקבוע בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1464 טרם הגדרת משבצת הקבע   |   05/04/2017
  4113
  רכבל בחיפה   |   22/03/2017
  4114
  ביטול עסקאות ומתן אורכות   |   22/03/2017
  4102
  חריגים להעברת זכויות ללא תשלום   |   01/03/2017
  4084
  חברה לבנין בע"מ אכלוס משתכנים - אלעד   |   13/02/2017
  4044
  פדיון קרקע כפר טרומן, בית נחמיה, מצליח - הרחבת מחנות צה"ל - שוהם 3   |   16/11/2016
  4030
  מסוף גבול נהר הירדן - מקרקעי קיבוץ מעוז חיים   |   28/09/2016
  3998
  החזר היטל השבחה בתוספת בנייה לבית מגורים בקיבוץ - דיווח   |   27/07/2016
  3989
  הסדרת זכויות/חידוש חכירה בטירת שלום נס ציונה   |   13/07/2016
  3971
  ניוד זכויות   |   06/07/2016
 
gov