החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 72-61 מתוך 392 תוצאות
  4527
  מחיר למשתכן - סעיף 23 להחלטה 1518 (קול קורא)   |   17/12/2018
  4486
  הארכת תקופת הרשאה לאגודה שיתופית מרום גולן במחצבת תל פארס לתקופה של שנה בפטור   |   27/11/2018
  4477
  החזר כספים מכרז שחמון-אילת   |   21/11/2018
  4431
  פרוגרמת אשכול - הגדלת משבצות   |   02/10/2018
  4428
  הקצאת מגרשים לרוכשי בתים בבניה נמוכה מחברות משכנות ברובע החורש בקרית גת ומגרש בקרית מלאכי   |   04/09/2018

  ​​

  להרחבה
  4395
  ביטול תנאי מועדי הבניה הקבועים בהסכמי מכר   |   24/07/2018
  4391
  בית אסף - מצפה אילן   |   11/07/2018
  4360
  חוק הדיור המוגן (תיקון) התשע"ח 2018   |   27/06/2018

  ​​

  להרחבה
  4361
  מעלה גלבוע- הקצאת שטח למערכת פוטו וולטאית, בקשה לועדת המשנה- אישור חריגה ממכסת השטח המותר לתעסוקה במשבצת   |   27/06/2018

  ​​​

  להרחבה
  4362
  החלת הוראות החלטת מועצה 1470 על שטחי תכנית נס/211, נס ציונה   |   27/06/2018

  ​​​

  להרחבה
  4353
  מכרז מחיר למשתכן במכבי יפו - קביעת מחיר מינימום למגרשים בשוק החופשי   |   20/06/2018

  ​​

  להרחבה
  4355
  הענקת זכויות במקרקעין למי שמשרתים בכוחות הביטחון או עבורם - תקנה 25(24) מיזם מגורים ביוזמת צה"ל בחורשת נוח - אופקים   |   20/06/2018

  ​​

  להרחבה
 
gov