מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 72-61 מתוך 420 תוצאות
  4706
  מגרשי שיוך למגורים בקיבוצים הכוללים יעודים נוספים   |   23/10/2019
  4701
  מספר יח"ד בנחלה הזכאיות להנחת אזור עדיפות ביישום ההסדר הקבוע בסימן ז' לפרק משנה 8.3 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל   |   18/09/2019

  ​​​​

  להרחבה
  4692
  הקצאת קרקע בפטור ממכרז לצרכי ציבור לאשכול רשויות אזורי (שיתופי פעולה מוניציפאליים)   |   04/09/2019
  4691
  אופן עריכת עסקות שיוך למגרש לבניית 4 יח"ד   |   04/09/2019
  4685
  בקשת מומלצי אגודה בשור שבע (תלמי יוסף), אשר לא עמדו במועדים להשלמת בניית בית המגורים בתחום חלקה א' של הנחלה, בהתאם להוראת אגף 31, למתן אורכות לבנייה   |   21/08/2019
  4672
  דגשים לדרך עבודתן של ועדות קבלה ליישובים קהילתיים   |   05/08/2019
  4668
  אינטל - הקצאת שטח להרחבת מפעל קיים   |   28/07/2019
  4665
  מגרש 2037 א.ת ציפורית - שינוי מטרה ממפעל לייצור מערכות ניקוי   |   24/07/2019
  4746
  דיון מחדש בנושא הארכת מועד ההתחשבנות לפי סימן ז' לפרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל   |   24/07/2019

  ​​

  להרחבה
  4664
  הפחתת הוצאות פיתוח - תעשייה   |   24/07/2019
  4639
  אישור מתווה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למנהלת המגורים של צה"ל בהתאם לסעיף 25(24) לתקנות חוק חובת מכרזים   |   24/06/2019
  4645
  סגירת מעיין "עין יהודה" בשבתות ובחגים - עין הנצי"ב   |   12/06/2019

  ​​

  להרחבה
 
gov