החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 72-61 מתוך 360 תוצאות
  4255
  הרשאה זמנית להמשך כריה וחציבה למפעלי מלט הר טוב במחצבת הר חרוז   |   27/12/2017
  4280
  ערך מזערי לקרקע (ללא פיתוח)   |   27/12/2017
  4281
  שומת מקרקעין - שינוי מתווה השומה בהתייחסות לעלויות הפיתוח   |   27/12/2017
  4252
  כרם בן זמרה   |   06/12/2017
  4209
  העברת זכויות - פטור מתשלום בגין מקרים חריגים   |   24/09/2017
  4226
  אורכות וחריגים בהתאם להחלטת מועצה 1513   |   24/09/2017
  4212
  בית פנורמה, תל-אביב - הסדרת זכויות ורישומו של בית משותף   |   06/09/2017
  4198
  אורכות וחריגים בהתאם להחלטת מועצה 1513   |   16/08/2017
  4194
  קביעת מועד להתחשבנות בין תשלום דמי הסכמה ודמי רכישה בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1464 והחלטת הנהלה מס' 3139   |   26/07/2017

  ​​

  להרחבה
  4196
  תעשיית אבן וסיד בע"מ חתימה על תכניות   |   19/07/2017
  4166
  הסכם חליפין עיריית ראשון לציון-רשות מקרקעי ישראל   |   28/06/2017
  4165
  חוות בודדים   |   21/06/2017
 
gov