החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 60-49 מתוך 436 תוצאות
  4797
  תכנון מוטה תחבורה ציבורית ותנועה בת קיימא   |   19/04/2020
  4790
  מצב חירום (נגיף הקורונה) - הקפאת מועדים ו/או הארכת מועדים   |   01/04/2020
  4793
  הקלה על ציבור הספקים והלקוחות (זכאים) של רשות מקרקעי ישראל בתקופת משבר הקורונה   |   01/04/2020
  4791
  הוראת שעה לעניין אופן פעילות ועדות העסקות והמכרזים ברשות   |   01/04/2020
  4787
  הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים - הוראת שעה למשבר מגפת הקורונה   |   25/03/2020

  מצורף להלן טופס של הודעה לרשות על הצבת מבנה יביל לעובדים זרים בהתאם להוראת שעה זו והתחייבות
  לפעול לפיה.​

  להרחבה
  4786
  דחיית תשלומים - הודעה לציבור   |   25/03/2020
  4776
  תחולת הוראות פרק 4.2 - בנושא הנחות בהקצאת קרקע ובכללן "מחיר תקרה" על בקשות לתוספת בנייה במגזר העירוני - פרק 5.5.   |   04/03/2020
  4782
  שיקום אתרי הפסולת רתמים ו-א.א אשדוד   |   04/03/2020
  4778
  התחשבנות עפ"י סעיף 8.3.52 לקובץ החלטות מועצה לאחר סילוק תביעות בעלות   |   04/03/2020
  4779
  מושב אילניה - הרחבת פארק תעשיות קדמת הגליל   |   04/03/2020
  4774
  מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ - הקצאה בפטור להרחבת מפעל   |   19/02/2020
  4763
  הארכת מועד איוש נחלה במושב נחושה   |   12/02/2020
 
gov