החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 60-49 מתוך 401 תוצאות
  4668
  אינטל - הקצאת שטח להרחבת מפעל קיים   |   28/07/2019
  4665
  מגרש 2037 א.ת ציפורית - שינוי מטרה ממפעל לייצור מערכות ניקוי   |   24/07/2019
  4746
  דיון מחדש בנושא הארכת מועד ההתחשבנות לפי סימן ז' לפרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל   |   24/07/2019

  ​​

  להרחבה
  4664
  הפחתת הוצאות פיתוח - תעשייה   |   24/07/2019
  4639
  אישור מתווה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למנהלת המגורים של צה"ל בהתאם לסעיף 25(24) לתקנות חוק חובת מכרזים   |   24/06/2019
  4645
  סגירת מעיין "עין יהודה" בשבתות ובחגים - עין הנצי"ב   |   12/06/2019

  ​​

  להרחבה
  4618
  הרחבת כפר יעבץ   |   29/05/2019
  4614
  נוהל הסדרת הפרות במגזר החקלאי   |   22/05/2019
  4628
  הארכת תקופת ההרשאה - מחצבת כנרת   |   22/05/2019

  ​​

  להרחבה
  4594
  נווה אור ש.פ.יזמות, מטרה - מגורים, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - אור עקיבא, גוש 10629, חלקה 24, מגרש 101   |   17/04/2019

  ​​

  להרחבה
  4607
  אורכות וביטול עסקות   |   17/04/2019
  4592
  הקניית בעלות בנכס בזק לינקולן   |   16/04/2019
 
gov