החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 48-37 מתוך 436 תוצאות
  4820
  דחיית מועדי תשלום והחזרת מפרטים כספיים עד ליום 30.6.2020   |   17/05/2020
  4814
  התגוררות שני אחים בנחלה   |   13/05/2020
  4815
  ביצוע שיוך חדש למשפחת חברים שכבר ביצעה שיוך (להלן: "שיוך כפול")   |   13/05/2020
  4811
  הקצאות בפטור ממכרז למטרת הקמת מבנה תעשיה להשכרה וסוגיית צירוף שותפים בהסכמי פיתוח   |   13/05/2020
  4804
  התמודדות עם נגיף הקורונה- קבלת קהל, בהתאם לתקן "תו סגול"   |   10/05/2020
  4807
  אזור תעשיה נתיבות-פדיון לפי תכנית מפורטת מס' 609-0571737   |   10/05/2020
  4806
  דרך בריכת השלום - דרך גישה לפרויקט שער הירדן- השבה ממשבצת טירת צבי   |   10/05/2020
  4805
  מתווה מעודכן לשיווק מגרש 500 ("התא הצפוני" במטמנת ברקת) באזור התעשייה הצפוני שהם   |   10/05/2020
  4803
  הסוכנות היהודית לא"י - מבוא מודיעים   |   03/05/2020
  4799
  בקשת משרד התקשורת לדחיית מועד פינוי מתקני סלולר לאור משבר הקורונה   |   22/04/2020
  4800
  השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר לשנות העיבוד תשפ"א - תשפ"ג   |   22/04/2020
  4798
  דחיית מועדי תשלום והחזרת מפרטים כספיים   |   20/04/2020
 
gov