החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 436-433 מתוך 436 תוצאות
  788
  עבודה ללא תיק   |   05/02/2003
  786
  אישור על זכות במקרקעין   |   05/02/2003
  713
  שיווק אתרי פסולת מוצקה   |   14/10/2002
  651
  היתרי חקירה מטעם המפקח על המכרות   |   12/08/2002
 
דף ראשון דף קודם
לעמוד הבא
  
gov