החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 420-409 מתוך 428 תוצאות
  1103
  איוש נחלות פנויות באזור עדיפות א', בישובים אשר שווי הנחלה בהם אינו עולה על 100,000 דולר   |   24/03/2004
  1091
  חידוש הסכמי גג - מתקני רט"ן   |   10/03/2004
  1076
  חריגים ממבצע ההיוון   |   25/02/2004
  1046
  איוש נחלות פנויות במושבים   |   14/01/2004
  994
  הנחות בקרקע בבניה למגורים בנגב ובגליל לחיילים משוחררים - תאריך קובע   |   22/10/2003
  992
  עודפי עפר בעבודות להכשרת שטח לצרכים חקלאיים   |   22/10/2003
  988
  תשלום הפרשי ערך בתקופת הסכם פיתוח   |   22/10/2003
  987
  הליכי קבלה לישובים קהילתיים ולישובים חקלאיים   |   22/10/2003
  971
  הארכת תוקף שומות למכרזים להקצאת קרקע לשנתיים   |   17/09/2003
  959
  נוהל הכנת עסקה   |   03/09/2003
  958
  מתן מידע על מצב הטיפול בבקשה באמצעות האינטרנט   |   03/09/2003
  863
  איוש נחלות פנויות במושבים   |   30/04/2003
 
gov