החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 408-397 מתוך 432 תוצאות
  1417
  תשלום בגין שינויים בגודל מגרש   |   07/07/2005
  1402
  שכונת מרמורק ברחובות   |   08/06/2005
  1351
  מתן שירותים לישובים חקלאיים אשר מפרים את חוזה המשבצת   |   23/03/2005
  1320
  בניה מרוכזת בישובים קהילתיים ובהרחבות ישובים חקלאיים   |   23/02/2005
  1302
  הוראות מעבר - קריטריונים לאישור מגרשים בהרחבה בשטח של מעל 350 מ"ר   |   26/01/2005
  1262
  הרחבות למגורים ביישובי קו עימות בגבול הצפון   |   15/12/2004
  1260
  שטח מבנים חקלאיים בחלקה א' של הנחלה   |   15/12/2004
  1259
  הרחבת שטח המחנה בקיבוצים/מושבים שיתופיים לתכנון מגרשי מגורים   |   15/12/2004
  1255
  עדכון גובה חיוב כספי עפ"י טבלת המחירים עד ל-50,000 ש"ח   |   01/12/2004
  1243
  גביית דמי שימוש בגין התקופה שקדמה למועד אישור העסקה במינהל   |   17/11/2004
  1178
  עודפי חפירה וחציבה בפרוייקטים תשתיתיים   |   04/08/2004
  1160
  הקמת תחנות דלק   |   30/06/2004
 
gov