מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 408-397 מתוך 424 תוצאות
  1255
  עדכון גובה חיוב כספי עפ"י טבלת המחירים עד ל-50,000 ש"ח   |   01/12/2004
  1243
  גביית דמי שימוש בגין התקופה שקדמה למועד אישור העסקה במינהל   |   17/11/2004
  1178
  עודפי חפירה וחציבה בפרוייקטים תשתיתיים   |   04/08/2004
  1160
  הקמת תחנות דלק   |   30/06/2004
  1148
  סיום הוראת שעה לשימוש זמני למגורים במושבי עובדים, כפרים שיתופיים, קיבוצים ומושבים שיתופיים   |   09/06/2004
  1130
  ניהול מו"מ לפדיון קרקע חקלאית בתחום משבצת ע"י חב' מקורות   |   12/05/2004
  1119
  חידוש חוזי חכירה למטעים לתקופה נוספת   |   05/05/2004
  1116
  תיקון נוהל מכרזים   |   05/05/2004
  1103
  איוש נחלות פנויות באזור עדיפות א', בישובים אשר שווי הנחלה בהם אינו עולה על 100,000 דולר   |   24/03/2004
  1091
  חידוש הסכמי גג - מתקני רט"ן   |   10/03/2004
  1076
  חריגים ממבצע ההיוון   |   25/02/2004
  1046
  איוש נחלות פנויות במושבים   |   14/01/2004
 
gov