מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 396-385 מתוך 424 תוצאות
  1495
  הקצאת קרקע בהרחבה קהילתית בפטור ממכרז   |   09/11/2005
  1480
  הקצאת קרקע לתאגידים בפטור ממכרז   |   28/09/2005
  1423
  בקשות לפטור מדמי הסכמה – הנחיות כלליות   |   20/07/2005
  1420
  פטור מתשלום דמי חכירה לבתי תפילה   |   07/07/2005
  1417
  תשלום בגין שינויים בגודל מגרש   |   07/07/2005
  1402
  שכונת מרמורק ברחובות   |   08/06/2005
  1351
  מתן שירותים לישובים חקלאיים אשר מפרים את חוזה המשבצת   |   23/03/2005
  1320
  בניה מרוכזת בישובים קהילתיים ובהרחבות ישובים חקלאיים   |   23/02/2005
  1302
  הוראות מעבר - קריטריונים לאישור מגרשים בהרחבה בשטח של מעל 350 מ"ר   |   26/01/2005
  1262
  הרחבות למגורים ביישובי קו עימות בגבול הצפון   |   15/12/2004
  1260
  שטח מבנים חקלאיים בחלקה א' של הנחלה   |   15/12/2004
  1259
  הרחבת שטח המחנה בקיבוצים/מושבים שיתופיים לתכנון מגרשי מגורים   |   15/12/2004
 
gov