החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 384-373 מתוך 432 תוצאות
  1955
  ביצוע עסקות עפ"י החלטה 1101 וטיפול בתביעות בגין שימוש לתעסוקה לא חקלאית בנחלה   |   25/07/2007
  1945
  אישור לתנאי מבצע (פטור מדח"ש 2005) למקרי חריגים   |   25/07/2007
  1936
  מתן אישורים ע"י מינהל מקרקעי ישראל   |   11/07/2007
  1931
  טיילת השלום אילת - השתתפות במימון תכנית אם   |   27/06/2007
  1860
  אישור לתנאי מבצע (פטור מדח"ש 2005) למקרי חריגים   |   28/02/2007
  1817
  תכנית אב לביוב באגן פתחת ניצנה - מוא"ז רמת נגב - מימון התכנית   |   17/01/2007
  1816
  תכנית מתאר למועצה האזורית אשכול - השתתפות במימון   |   17/01/2007
  1759
  הוצאות פיתוח - עסקות ושומות   |   22/11/2006
  1720
  השתתפות המינהל בעלות תכנון כביש 10 החדש - חולות חלוצה   |   25/10/2006
  1683
  הקצאות ותשלומי שכירות בנכסים המשמשים כבתי-כנסת   |   23/08/2006
  1656
  דחיית מועד סגירת מכרזים ומועדי תשלום בגין מכרזים לאור המצב בצפון   |   26/07/2006
  1654
  מטמנת ברקת - חתימה על הסכם הרשאה בין המינהל לבין המועצה המקומית שוהם (לאור ההחלטה בדבר שינוי גבולות שיפוט) לתקופה של 12 חודשים   |   26/07/2006
 
gov