מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 384-373 מתוך 424 תוצאות
  1720
  השתתפות המינהל בעלות תכנון כביש 10 החדש - חולות חלוצה   |   25/10/2006
  1683
  הקצאות ותשלומי שכירות בנכסים המשמשים כבתי-כנסת   |   23/08/2006
  1656
  דחיית מועד סגירת מכרזים ומועדי תשלום בגין מכרזים לאור המצב בצפון   |   26/07/2006
  1654
  מטמנת ברקת - חתימה על הסכם הרשאה בין המינהל לבין המועצה המקומית שוהם (לאור ההחלטה בדבר שינוי גבולות שיפוט) לתקופה של 12 חודשים   |   26/07/2006
  1615
  מימון תכניות   |   31/05/2006
  1614
  הקפאת החלטת מועצה 969 - בהמשך לבג"צ 7436/04 אדמתי נ' יו"ר מועצת מקרקעי ישראל ואח'   |   31/05/2006
  1589
  נושא פיתוח בתקנוני תכניות; פורום אישור תכניות   |   10/04/2006
  1567
  הרחבת שטח המחנה לתכנון מגרשי מגורים המיועדים לחברי קיבוץ/מושב שיתופי - ביטול החלטת הנהלה 1259   |   01/03/2006
  1547
  הקצאת מגרשי מגורים הכוללים צימרים   |   01/02/2006
  1542
  איוש נחלות פנויות באזור קו התפר   |   01/02/2006
  1508
  הקצאת קרקע לחדרי חשמל במגזר החקלאי   |   07/12/2005
  1501
  מציע שני במכרז - קרקע באזור עדיפות לאומית   |   23/11/2005
 
gov