החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 372-361 מתוך 432 תוצאות
  2325
  השתתפות המינהל בעלות תכנון הרחבת אזור תעשייה יקנעם   |   16/12/2008
  2295
  הורדת שיעור מחיר המינימום במכרזים ל- 50%   |   12/11/2008
  2283
  מתן אורכות להסכמי פיתוח בהרחבות   |   05/11/2008
  2264
  הוספת ריבית על פי חוק פסיקת ריבית לסכום הנקוב בערבות הבנקאית המופקדת והמוגשת בהתאם להחלטת מועצה 798   |   17/09/2008
  2180
  הבהרה להחלטת הנהלה 1320 בדבר בניה מרוכזת   |   14/05/2008
  2166
  תוספת בניה, שינוי יעוד, פיצול - תשלום דמי היתר - הוראות מעבר להחלטת מועצה 1143   |   30/04/2008
  2101
  הקמת ממ"דים ללא תשלום דמי היתר ובתהליך מקוצר - הוראת שעה   |   27/02/2008
  2097
  עסקות תיירות - הוראות מעבר וצימרים   |   13/02/2008
  2025
  תשלום דמי היתר בגין בניית בריכת שחיה בחצר של נחלה ו/או משק עזר   |   07/11/2007
  2014
  הוראות מעבר להחלטת מועצה 1110 - בקשה להאריך מועדי הבקשה המלאה כמצוין בהחלטה 1975   |   24/10/2007
  1993
  הגשת הצעה למגרש אחד בלבד במכרזים בעלי אפיונים מיוחדים   |   19/09/2007
  1975
  הוראות מעבר להחלטת מועצה 1110   |   22/08/2007
 
gov