מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 360-349 מתוך 424 תוצאות
  2404
  המחאות בנקאיות במכרזי בנה ביתך   |   10/03/2009
  2364
  כתב שיפוי לרישום בתים משותפים - חברות בפירוק   |   11/02/2009
  2355
  עדכון רשימת חומרי מחצבה   |   28/01/2009
  2338
  השתתפות בהכנת תכנית אב לפיתוח גולף בישראל   |   30/12/2008
  2325
  השתתפות המינהל בעלות תכנון הרחבת אזור תעשייה יקנעם   |   16/12/2008
  2295
  הורדת שיעור מחיר המינימום במכרזים ל- 50%   |   12/11/2008
  2283
  מתן אורכות להסכמי פיתוח בהרחבות   |   05/11/2008
  2264
  הוספת ריבית על פי חוק פסיקת ריבית לסכום הנקוב בערבות הבנקאית המופקדת והמוגשת בהתאם להחלטת מועצה 798   |   17/09/2008
  2180
  הבהרה להחלטת הנהלה 1320 בדבר בניה מרוכזת   |   14/05/2008
  2166
  תוספת בניה, שינוי יעוד, פיצול - תשלום דמי היתר - הוראות מעבר להחלטת מועצה 1143   |   30/04/2008
  2101
  הקמת ממ"דים ללא תשלום דמי היתר ובתהליך מקוצר - הוראת שעה   |   27/02/2008
  2097
  עסקות תיירות - הוראות מעבר וצימרים   |   13/02/2008
 
gov