החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 36-25 מתוך 392 תוצאות
  4755
  עופר אהרון ארכה לסיום בנייה בחוזה חכירה   |   26/01/2020
  4750
  הקמת 29 יחידות לינה לעובדי מלון שחרות בקיבוץ נווה חריף   |   22/01/2020
  4748
  גבעת שמואל- מכרז מושעא - 42.031 יח"ד   |   19/01/2020
  4749
  הליך פדיון זכויות גוש 4040, באר יעקב   |   19/01/2020
  4745
  רוטשטיין מורדות הכרמל בע"מ, מטרה - מגורים, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - טירת הכרמל, גוש 10569, חלקה 10, מגרש 2005 - 2004   |   12/01/2020
  4741
  שומה - הפחתת הוצאות פיתוח   |   08/01/2020
  4747
  קבוץ מרחביה ותמ"ל 1056 (קיבוץ מרחביה, ויצ"ו ניר העמק)   |   08/01/2020
  4740
  הקמת חניון קמפינג משולב-חאן עין זיוון - מתן הרשאה לתכנון   |   08/01/2020
  4742
  עין גב - מתווה הסדרה   |   08/01/2020
  4718
  עדכון מחיר אחיד לקרקע בהליכים תחרותיים של רשות החשמל על התעריף לייצור חשמל   |   13/11/2019
  4721
  גביית דמי שימוש בגין שימושים לא מוסדרים במגזר העירוני   |   13/11/2019
  4706
  מגרשי שיוך למגורים בקיבוצים הכוללים יעודים נוספים   |   23/10/2019
 
gov