החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 36-25 מתוך 436 תוצאות
  4933
  מושב בר גיורא - מתווה להסדרת זכויות 5 משפחות   |   06/09/2020
  4921
  צרכניות במושבי עובדים וכפרים שיתופיים   |   02/09/2020
  4890
  מתן ארכה להשלמת הבניה בהסכמים בעקבות משבר הקורונה   |   05/08/2020
  4892
  חוות צברי אורלי-חידוש חוזה חכירה   |   05/08/2020
  4884
  ארכה לעסקאות - פטור ממכרז - בהן המועד האחרון לתשלום והמפרטים הכספים היה עד ליום 30.6.2020 בהתאם להחלטת הנהלה 4820   |   02/08/2020
  4881
  הגשת תביעות פינוי קרוואנים באתר הזמני ניצן - עדכון   |   22/07/2020
  4859
  פוליגמיה- אימוץ מסקנות דוח פלמור   |   08/07/2020
  4868
  כללים למתן אורכה להשלמת הבניה לבעלי חוזה חכירה ישירה עם זכויות עתידיות   |   08/07/2020
  4863
  חישוב הזיכוי בעסקות שינוי יעוד ו/או ניצול במסגרת חוזה חכירה למטרות ציבוריות   |   08/07/2020
  4851
  הצעה למועצה - מרכז יצחק נבון   |   01/07/2020
  4841
  זכויות חב' UMI בתוכנית לוד צפון (תמל/ 1095)   |   10/06/2020
  4821
  בחינת המלצות שר החקלאות בהתאם לסעיף 8.15.20 (ד) לקובץ החלטות המועצה   |   20/05/2020
 
gov