החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 348-337 מתוך 391 תוצאות
  1817
  תכנית אב לביוב באגן פתחת ניצנה - מוא"ז רמת נגב - מימון התכנית   |   17/01/2007
  1816
  תכנית מתאר למועצה האזורית אשכול - השתתפות במימון   |   17/01/2007
  1759
  הוצאות פיתוח - עסקות ושומות   |   22/11/2006
  1720
  השתתפות המינהל בעלות תכנון כביש 10 החדש - חולות חלוצה   |   25/10/2006
  1683
  הקצאות ותשלומי שכירות בנכסים המשמשים כבתי-כנסת   |   23/08/2006
  1656
  דחיית מועד סגירת מכרזים ומועדי תשלום בגין מכרזים לאור המצב בצפון   |   26/07/2006
  1654
  מטמנת ברקת - חתימה על הסכם הרשאה בין המינהל לבין המועצה המקומית שוהם (לאור ההחלטה בדבר שינוי גבולות שיפוט) לתקופה של 12 חודשים   |   26/07/2006
  1615
  מימון תכניות   |   31/05/2006
  1614
  הקפאת החלטת מועצה 969 - בהמשך לבג"צ 7436/04 אדמתי נ' יו"ר מועצת מקרקעי ישראל ואח'   |   31/05/2006
  1589
  נושא פיתוח בתקנוני תכניות; פורום אישור תכניות   |   10/04/2006
  1567
  הרחבת שטח המחנה לתכנון מגרשי מגורים המיועדים לחברי קיבוץ/מושב שיתופי - ביטול החלטת הנהלה 1259   |   01/03/2006
  1547
  הקצאת מגרשי מגורים הכוללים צימרים   |   01/02/2006
 
gov