החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 348-337 מתוך 350 תוצאות
  988
  תשלום הפרשי ערך בתקופת הסכם פיתוח   |   22/10/2003
  987
  הליכי קבלה לישובים קהילתיים ולישובים חקלאיים   |   22/10/2003
  971
  הארכת תוקף שומות למכרזים להקצאת קרקע לשנתיים   |   17/09/2003
  959
  נוהל הכנת עסקה   |   03/09/2003
  958
  מתן מידע על מצב הטיפול בבקשה באמצעות האינטרנט   |   03/09/2003
  863
  איוש נחלות פנויות במושבים   |   30/04/2003
  862
  צירוף מגרשים לנחלות   |   30/04/2003
  845
  מתקן קשר בשטח מקורות   |   02/04/2003
  806
  עיקול על כלל נכסי החייב   |   19/02/2003
  801
  הקמת ממדים בהליך מקוצר   |   19/02/2003
  788
  עבודה ללא תיק   |   05/02/2003
  786
  אישור על זכות במקרקעין   |   05/02/2003
 
gov