החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 348-337 מתוך 432 תוצאות
  3139
  נוהל להחלטה 979/1155 למושב ולקבוץ   |   17/01/2012
  3128
  תיקון החלטת מועצה 1186 - פטור מדמי היתר לבניה עד 240 מ"ר   |   17/01/2012
  3121
  פרסום מכרזים - יישום המלצות טרכטנברג   |   03/01/2012
  3115
  אנרגיה סולארית   |   27/12/2011
  3114
  קביעת תחשיב תמלוג לחצץ ואבן   |   27/12/2011
  3080
  חלוקת השטח של 240 מ"ר ברוטו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1186   |   01/11/2011
  3228
  תוכנית הכניסה לעיר מס' 51490   |   12/06/2011
  2881
  שכירויות בקיבוצים   |   18/01/2011
  2873
  שכונת מרמורק - הסדרת זכויות   |   11/01/2011
  2828
  עדכון החלטת הנהלה מס' 2623 הסדרת זכויות - צריפי רמלה   |   02/11/2010
  2692
  טיפול בתלונות/מידע בנושא "כספים אסורים"   |   16/03/2010
  2655
  שיווק מקדים - החלטת מועצה 1180   |   25/01/2010
 
gov