מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 348-337 מתוך 424 תוצאות
  2873
  שכונת מרמורק - הסדרת זכויות   |   11/01/2011
  2828
  עדכון החלטת הנהלה מס' 2623 הסדרת זכויות - צריפי רמלה   |   02/11/2010
  2692
  טיפול בתלונות/מידע בנושא "כספים אסורים"   |   16/03/2010
  2655
  שיווק מקדים - החלטת מועצה 1180   |   25/01/2010
  2633
  הרשמה והגרלה לבני האזור המפונה, בת הדר   |   05/01/2010
  2623
  צריפי עיריית רמלה - הסדרת זכויות   |   22/12/2009
  2576
  אס.ג'י.אס.חב' לבנין, מטרה - תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - פתח תקוה, גוש 6364, חלקה 20, מגרש 1008   |   27/10/2009
  2548
  אישור לתנאי מבצע (פטור מדח"ש 2005) למקרי חריגים   |   15/09/2009
  2515
  הסדרת זכויות למחזיקים משיכון שבת אחים, מפונים וחיילים משוחררים - פתח תקוה   |   21/07/2009
  2488
  השתתפות המינהל בעלות תכנון של הרחבת אילניה   |   22/06/2009
  2476
  חישוב מחיר מינימום - מכרזי מכר   |   26/05/2009
  2456
  נתיבות אזור תעשייה - דיון עקרוני שינוי יעוד למסחר/תעסוקה   |   12/05/2009
 
gov