החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 336-325 מתוך 432 תוצאות
  3213
  מטרה – הקצאות לקבלנים ולחברות במכרז, סוג הקצאה - ה"פ לחכר ולהפנית משתכנים, ישוב - כרמיאל, גוש 19874, חלקה 3, מגרש A100   |   22/05/2012
  3212
  שינוי בהליכי קבלה לישובים בעקבות קבלת תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות   |   22/05/2012
  3211
  מחצבת חנתון (מוא"ז עמק יזרעאל) – הרשאה לשימוש   |   22/05/2012
  3210
  תיקון החלטת מועצה 1226   |   22/05/2012
  3209
  גידול בעלי חיים שלא למטרות יצור מזון   |   22/05/2012
  3221
  תיקון החלטת מועצה 1218 - הנחות בקרקע לחיילי מילואים   |   15/05/2012
  3220
  הסכם העתקת שבי דרום – ניר עקיבא   |   15/05/2012
  3218
  ת"א- מרכז יצחק רבין במתחם רידינג – הסדרת זכויות חכירה   |   15/05/2012
  3216
  שינוי יעוד וניצול מגרשים למטרה מסחרית ביישוב נצרת עילית   |   15/05/2012
  3205
  בקשה לאישור תכנית לה/1000/52 לשצ"פ בשכונת גו'אריש - רמלה   |   08/05/2012
  3203
  פעילות לא חקלאית על מגרש מצורף דיווח   |   08/05/2012
  3151
  אישור למכירת מגרשים בהרחבות ששווקו לפי החלטת מועצה 1180   |   14/02/2012
 
gov