מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 336-325 מתוך 424 תוצאות
  3216
  שינוי יעוד וניצול מגרשים למטרה מסחרית ביישוב נצרת עילית   |   15/05/2012
  3205
  בקשה לאישור תכנית לה/1000/52 לשצ"פ בשכונת גו'אריש - רמלה   |   08/05/2012
  3203
  פעילות לא חקלאית על מגרש מצורף דיווח   |   08/05/2012
  3151
  אישור למכירת מגרשים בהרחבות ששווקו לפי החלטת מועצה 1180   |   14/02/2012
  3139
  נוהל להחלטה 979/1155 למושב ולקבוץ   |   17/01/2012
  3128
  תיקון החלטת מועצה 1186 - פטור מדמי היתר לבניה עד 240 מ"ר   |   17/01/2012
  3121
  פרסום מכרזים - יישום המלצות טרכטנברג   |   03/01/2012
  3115
  אנרגיה סולארית   |   27/12/2011
  3114
  קביעת תחשיב תמלוג לחצץ ואבן   |   27/12/2011
  3080
  חלוקת השטח של 240 מ"ר ברוטו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1186   |   01/11/2011
  3228
  תוכנית הכניסה לעיר מס' 51490   |   12/06/2011
  2881
  שכירויות בקיבוצים   |   18/01/2011
 
gov