מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 324-313 מתוך 424 תוצאות
  3234
  פטור מתשלום דמי אורכה עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1229 ביחס לחלק מהמגרשים בהרחבת העיר רהט   |   26/06/2012
  3229
  הארכת הסכם המסגרת בין חברות הסלולאר לממ"י   |   12/06/2012
  3226
  דיון עקרוני בתכנית מתאר לישוב בצת + מבני משק   |   05/06/2012
  3222
  העדפת שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים - תיקון הצעה לנוהל   |   22/05/2012
  3213
  מטרה – הקצאות לקבלנים ולחברות במכרז, סוג הקצאה - ה"פ לחכר ולהפנית משתכנים, ישוב - כרמיאל, גוש 19874, חלקה 3, מגרש A100   |   22/05/2012
  3212
  שינוי בהליכי קבלה לישובים בעקבות קבלת תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות   |   22/05/2012
  3211
  מחצבת חנתון (מוא"ז עמק יזרעאל) – הרשאה לשימוש   |   22/05/2012
  3210
  תיקון החלטת מועצה 1226   |   22/05/2012
  3209
  גידול בעלי חיים שלא למטרות יצור מזון   |   22/05/2012
  3221
  תיקון החלטת מועצה 1218 - הנחות בקרקע לחיילי מילואים   |   15/05/2012
  3220
  הסכם העתקת שבי דרום – ניר עקיבא   |   15/05/2012
  3218
  ת"א- מרכז יצחק רבין במתחם רידינג – הסדרת זכויות חכירה   |   15/05/2012
 
gov