החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 324-313 מתוך 432 תוצאות
  3254
  מגדל העמק - מסחר שרותים ומבנה ציבור   |   14/08/2012
  3253
  הקצאת בית העצמאות לדיור הממשלתי   |   14/08/2012
  3252
  חובת המכרז המקדים בהחלטת מועצה 1253   |   07/08/2012
  3250
  בקשה לאורכה להקצאת קרקע למרכז זלמן שזר בירושלים   |   07/08/2012
  3249
  העברת זכויות במגרשי הרחבה ששווקו עפ"י החלטת מועצה 1180   |   07/08/2012
  3248
  הכנת עסקה לאירוע חד פעמי   |   07/08/2012
  3236
  חברת לפידות בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז   |   26/06/2012
  3235
  אתר סילוק פסולת מודיעין- סקר ביוגז – השלמת תיקצוב   |   26/06/2012
  3234
  פטור מתשלום דמי אורכה עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1229 ביחס לחלק מהמגרשים בהרחבת העיר רהט   |   26/06/2012
  3229
  הארכת הסכם המסגרת בין חברות הסלולאר לממ"י   |   12/06/2012
  3226
  דיון עקרוני בתכנית מתאר לישוב בצת + מבני משק   |   05/06/2012
  3222
  העדפת שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים - תיקון הצעה לנוהל   |   22/05/2012
 
gov