מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 312-301 מתוך 424 תוצאות
  3262
  חתימה על בקשות להיתר בניה בקיבוצים מתחדשים   |   04/09/2012
  3264
  הפעלת מדיניות אחידה בין חוכרי מדינה ור"פ ובין חוכרי קק"ל לעניין החלטת מועצה 1185   |   21/08/2012
  3256
  תנאי המכרז לדיור בהשכרה   |   14/08/2012
  3255
  הפסקת גביית תשלום עבור "הודעה על רישום זכות בנכס"   |   14/08/2012
  3254
  מגדל העמק - מסחר שרותים ומבנה ציבור   |   14/08/2012
  3253
  הקצאת בית העצמאות לדיור הממשלתי   |   14/08/2012
  3252
  חובת המכרז המקדים בהחלטת מועצה 1253   |   07/08/2012
  3250
  בקשה לאורכה להקצאת קרקע למרכז זלמן שזר בירושלים   |   07/08/2012
  3249
  העברת זכויות במגרשי הרחבה ששווקו עפ"י החלטת מועצה 1180   |   07/08/2012
  3248
  הכנת עסקה לאירוע חד פעמי   |   07/08/2012
  3236
  חברת לפידות בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז   |   26/06/2012
  3235
  אתר סילוק פסולת מודיעין- סקר ביוגז – השלמת תיקצוב   |   26/06/2012
 
gov