החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 300-289 מתוך 428 תוצאות
  3330
  נשר - תכנית מכ/340/ה', מימון פינוי מגרש כדורגל   |   21/01/2013
  3328
  תשלום עבור הקרקע במכרזי בניה רוויה   |   15/01/2013
  3324
  צוק מנרה- הקמת אלמנטים נוספים   |   08/01/2013
  3322
  אישור הסכם עקרונות לפינוי אתר הפסולת בנתניה   |   01/01/2013
  3320
  הסדר חברות המלח   |   01/01/2013
  3319
  מושב עוצם - קיום ועדת קבלה בהתאם לתיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות   |   01/01/2013
  3314
  ביקור חולים   |   18/12/2012
  3309
  פיצויים בגין הפקעת מקרקעין בכפרים אקרית ובירעם   |   11/12/2012
  3308
  ת"א- מרכז יצחק רבין– הצעה לתיקון החלטת הנהלה מיום 15/5/2012   |   11/12/2012
  3300
  השלמת פינוי משפחת אבו גאנם   |   30/10/2012
  3289
  מעונות סטודנטים- אישור עסקאות במתווה החלטת מועצה 1241   |   23/10/2012
  3288
  הסדרת זכויות- צריפי רמלה   |   16/10/2012
 
gov