החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 300-289 מתוך 352 תוצאות
  2025
  תשלום דמי היתר בגין בניית בריכת שחיה בחצר של נחלה ו/או משק עזר   |   07/11/2007
  2014
  הוראות מעבר להחלטת מועצה 1110 - בקשה להאריך מועדי הבקשה המלאה כמצוין בהחלטה 1975   |   24/10/2007
  1993
  הגשת הצעה למגרש אחד בלבד במכרזים בעלי אפיונים מיוחדים   |   19/09/2007
  1975
  הוראות מעבר להחלטת מועצה 1110   |   22/08/2007
  1955
  ביצוע עסקות עפ"י החלטה 1101 וטיפול בתביעות בגין שימוש לתעסוקה לא חקלאית בנחלה   |   25/07/2007
  1945
  אישור לתנאי מבצע (פטור מדח"ש 2005) למקרי חריגים   |   25/07/2007
  1936
  מתן אישורים ע"י מינהל מקרקעי ישראל   |   11/07/2007
  1931
  טיילת השלום אילת - השתתפות במימון תכנית אם   |   27/06/2007
  1860
  אישור לתנאי מבצע (פטור מדח"ש 2005) למקרי חריגים   |   28/02/2007
  1817
  תכנית אב לביוב באגן פתחת ניצנה - מוא"ז רמת נגב - מימון התכנית   |   17/01/2007
  1816
  תכנית מתאר למועצה האזורית אשכול - השתתפות במימון   |   17/01/2007
  1759
  הוצאות פיתוח - עסקות ושומות   |   22/11/2006
 
gov