החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 264-253 מתוך 428 תוצאות
  3426
  יוסף נגיב מולה, מטרה - חליפיו, סוג הקצאה - תיק כללי לארכיב, ישוב - ירכא, גוש 18904, חלקה 7   |   17/09/2013
  3423
  פינוי עודפי עפר במתחם המבואות הדרומיים   |   03/09/2013
  3422
  הסכם פינוי מחנה ה"ורד" בבאר שבע   |   03/09/2013
  3416
  אישור תכנית מתחם ב' - נהריה (פרדס הירש)   |   03/09/2013
  3394
  תוכנית מיתאר ארצית לתכנון שטח מחנות צהל המתפנים במרכז - העברה תקציבית למשרד התחבורה למהלך ראשון   |   26/06/2013
  3391
  קבוץ כפר החורש גוש 17305, חלקה 10   |   12/06/2013
  3390
  קיבוץ עין כרמל - פדיון זכויות   |   12/06/2013
  3389
  הסדר ביניים לחתימה על בקשות להיתר בניה בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות   |   05/06/2013
  3387
  מח/90/א (הרג"מ)   |   05/06/2013
  3386
  כפר ביאליק פדיון זכויות   |   05/06/2013
  3380
  הכללת שטח שתוכנן כהרחבה למגורים בקיבוץ ב"חלקת המגורים" ו"בשטח הנוסף בקיבוץ" כהגדרתם בהחלטת מועצה 1155   |   22/05/2013
  3366
  לשמניה, זבוב החול   |   08/05/2013
 
gov