החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 24-13 מתוך 428 תוצאות
  4954
  הוראות מעבר - אזורי עדיפות לאומית   |   21/10/2020
  4937
  ארכות להרשאות תכנון שניתנו במסגרת הוועדה המשותפת של רשות מקרקעי ישראל ומשרד התיירות – מגפת קורונה   |   30/09/2020
  4936
  פרק משנה 8.11 - שימושים חברתיים   |   30/09/2020
  4812
  הוראות מעבר פרק משנה 8.18 פדיון קרקע   |   21/09/2020
  4929
  דחיית מועדים - הוראת שעה נוכח משבר הקורונה 18.9.2020   |   16/09/2020
  4933
  מושב בר גיורא - מתווה להסדרת זכויות 5 משפחות   |   06/09/2020
  4921
  צרכניות במושבי עובדים וכפרים שיתופיים   |   02/09/2020
  4890
  מתן ארכה להשלמת הבניה בהסכמים בעקבות משבר הקורונה   |   05/08/2020
  4892
  חוות צברי אורלי-חידוש חוזה חכירה   |   05/08/2020
  4884
  ארכה לעסקאות - פטור ממכרז - בהן המועד האחרון לתשלום והמפרטים הכספים היה עד ליום 30.6.2020 בהתאם להחלטת הנהלה 4820   |   02/08/2020
  4881
  הגשת תביעות פינוי קרוואנים באתר הזמני ניצן - עדכון   |   22/07/2020
  4859
  פוליגמיה- אימוץ מסקנות דוח פלמור   |   08/07/2020
 
gov