החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 24-13 מתוך 436 תוצאות
  5013
  פינוי מבני המשטרה בתכנית קמפוס תעסוקה בית דגן 455-0431361   |   27/12/2020
  5007
  נווה אטי"ב אתר החרמון - בקשה להפחתת דמי כניסה לעונת חורף 2020-2021   |   23/12/2020
  4991
  מתווה הסדרה - כפר רות   |   29/11/2020
  4993
  הקצאות בפטור ממכרז ופעילויות עסקיות נוכח משבר הקורונה - הוראת שעה   |   25/11/2020
  4985
  הסדרת מגרשים מבונים בכפר חב"ד   |   25/11/2020
  4981
  התחדשות עירונית - מתחם ביאקובסקי - קדושי מצרים - הרצל   |   18/11/2020
  4965
  הסדר הביניים לבנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים - ערבויות מופקדות במערכת   |   04/11/2020
  4954
  הוראות מעבר - אזורי עדיפות לאומית   |   21/10/2020
  4937
  ארכות להרשאות תכנון שניתנו במסגרת הוועדה המשותפת של רשות מקרקעי ישראל ומשרד התיירות – מגפת קורונה   |   30/09/2020
  4936
  פרק משנה 8.11 - שימושים חברתיים   |   30/09/2020
  4812
  הוראות מעבר פרק משנה 8.18 פדיון קרקע   |   21/09/2020
  4929
  דחיית מועדים - הוראת שעה נוכח משבר הקורונה 18.9.2020   |   16/09/2020
 
gov