החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 180-169 מתוך 360 תוצאות
  3556
  הקצאת קרקעות לכריית גיר וחרסית לייצור מלט לחברת נשר   |   29/04/2014
  3545
  אליקים - השבת מעמד הישוב למושב   |   01/04/2014
  3540
  פדיון קרקע חקלאית בתחום תכנית מח/282 - גני יהודה   |   25/03/2014
  3533
  שמירת מגרש למשיג על החלטת ועדת קבלה עד למתן החלטה ע"י ועדת ההשגות   |   18/03/2014
  3525
  פרידמן חכשורי חב להנדסה ולבניה בעמ, מטרה - מגורים, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - תל אביב יפו, גוש 6136, חלקה 4, מגרש 201   |   04/03/2014
  3526
  קומפוסט עין חרוד   |   04/03/2014
  3523
  עדכון האשכול החברתי - נפת יזרעאל   |   18/02/2014
  3513
  מכלאות צאן ביישוב חורה- על פי תכנית מפורטת מס' 1/160/03/11 מגרשים מס' 1-26   |   04/02/2014
  3496
  חיוב דמי שימוש בנחלה בגין אי דיווח   |   21/01/2014
  3487
  הארכת תוקף החלטת הנהלת המינהל לתשלום עבור קרקע תוך 180 ימים   |   14/01/2014
  3488
  חיוב דמי שימוש למגורים בנחלה בגין אי דיווח   |   14/01/2014
  3473
  מדיניות רשות מקרקעי ישראל להקצאת קרקע לתחנות דלק   |   24/12/2013
 
gov