החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 168-157 מתוך 360 תוצאות
  3650
  הצעה לאישור עסקת מכר בין רשות הנמלים והרכבות לבין רשות שדות התעופה   |   04/11/2014
  3651
  הסבת הפרויקט הסולארי בקבוץ צאלים מטכנולוגיית תרמו סולארית לטכנולוגיית פוטו וולטאית   |   04/11/2014
  3649
  אישור ותקצוב מכרז להעתקת מפעל המתכת תעש טירת הכרמל   |   28/10/2014
  3637
  עדכון ערכי טבלה במגזר הכפרי לצורך תוספת בנייה והקצאות קרקע   |   07/10/2014
  3627
  תחנת כיבוי אש במתחם שרונה דרום הקריה, תל אביב יפו   |   30/09/2014
  3622
  המרה משכר לחכר לדייר עמידר ובקשה להקצאת יח"ד נוספת בפטור ממכרז   |   16/09/2014
  3610
  קיבוץ, החלפת שטחים ופיצוי שטחים עקב תכנית בקריית ביאליק, המותנית בהעתקת קטע מנחל הנעמן   |   26/08/2014
  3607
  עאטף צאלח אבו עשיבה, מטרה - בניה עצמית, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - אבו קרינאת, גוש 100160, חלקה 2, מגרש 1197   |   19/08/2014
  3598
  בית העמק - שינוי סווג מקבוץ למושב עובדים   |   29/07/2014
  3572
  נוהל מס' 13.01 יישום חוק חופש המידע ברשות מקרקעי ישראל   |   10/06/2014
  3550
  איצטדיון קרית אליעזר, תכנית חפ/2032/ב/1- מימון פינוי מגרש כדורגל   |   04/05/2014
  3552
  כספים אסורים   |   29/04/2014
 
gov