החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 156-145 מתוך 352 תוצאות
  3658
  השבת שטחי משבצת מושב בלפוריה   |   25/11/2014
  3653
  סבסטיאן רקרדו סמבן, מטרה - פרדסים, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א חוף אשקלון, גוש 360, חלקה 47   |   18/11/2014
  3646
  הקצאה 10 מגרשים (20 יח"ד) בפטור ממכרז למשטרת ישראל בעכו אגרוף דרום   |   11/11/2014
  3643
  שיווק מתחם מונאש   |   04/11/2014
  3650
  הצעה לאישור עסקת מכר בין רשות הנמלים והרכבות לבין רשות שדות התעופה   |   04/11/2014
  3651
  הסבת הפרויקט הסולארי בקבוץ צאלים מטכנולוגיית תרמו סולארית לטכנולוגיית פוטו וולטאית   |   04/11/2014
  3649
  אישור ותקצוב מכרז להעתקת מפעל המתכת תעש טירת הכרמל   |   28/10/2014
  3637
  עדכון ערכי טבלה במגזר הכפרי לצורך תוספת בנייה והקצאות קרקע   |   07/10/2014
  3627
  תחנת כיבוי אש במתחם שרונה דרום הקריה, תל אביב יפו   |   30/09/2014
  3622
  המרה משכר לחכר לדייר עמידר ובקשה להקצאת יח"ד נוספת בפטור ממכרז   |   16/09/2014
  3610
  קיבוץ, החלפת שטחים ופיצוי שטחים עקב תכנית בקריית ביאליק, המותנית בהעתקת קטע מנחל הנעמן   |   26/08/2014
  3607
  עאטף צאלח אבו עשיבה, מטרה - בניה עצמית, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - אבו קרינאת, גוש 100160, חלקה 2, מגרש 1197   |   19/08/2014
 
gov