החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 132-121 מתוך 352 תוצאות
  3840
  הצעה להנהלה בנושא : ממשק מקוון עם מינהל התכנון - עדכון מספר 2   |   21/10/2015
  3841
  הרחבת מחצבת חרמונית   |   21/10/2015
  3808
  תוספות שטח   |   01/09/2015
  3802
  הרחבת מט"ש חולית במשבצת יתד   |   01/09/2015

  ​​

  להרחבה
  3779
  נוהל הזמנת שומה 34.04 - עדכון נספח א לנוהל   |   22/07/2015
  3777
  שחרור בעין של נכסי נפקדים בבעלות ר"פ   |   22/07/2015
  3764
  מושב בר גיורא   |   08/07/2015
  3768
  מרכז שפירא - פדיון קרקע   |   08/07/2015

  ​​

  להרחבה
  3741
  תחנות דלק במרחב החקלאי   |   02/06/2015
  3730
  מטרה - מגורים משולב עם מסחרי, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - תל אביב יפו, גוש 6111, חלקה 590, מגרש 801   |   19/05/2015
  3731
  אליקים בן ארי בע"מ, מטרה - מחצבות, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - מ.א. חבל אילות, גוש 39113, חלקה 3, מגרש א   |   19/05/2015
  3734
  תכנית אור עקיבא דרום   |   19/05/2015
 
gov