החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 132-121 מתוך 428 תוצאות
  4333
  החלת הוראות החלטת מועצה מס' 1470 ופדיון מקרקעין בשטחי תכנית עח/3/132 בתחום משבצת בית חרות   |   02/05/2018
  4334
  גאולי תימן כללי, מטרה - נחלות במשבצת, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - גאולי תימן, גוש 0, חלקה 0   |   02/05/2018

  ​​

  להרחבה
  4327
  הקצאת מגרש לפרטיים - מספר מציעים מינימלי ביחס למספר יחידות דיור במגרש   |   21/03/2018
  4325
  מרכז הארצי לפתוח המקומות הקדושים, מטרה - בית-כנסת, מסגד, כנסיה, חילווה, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - מירון   |   21/03/2018
  4320
  בלפוריה השבת שטח לטובת הרחבת עפולה במסגרת תכנית תמ"ל   |   14/03/2018
  4255
  הרשאה זמנית להמשך כריה וחציבה למפעלי מלט הר טוב במחצבת הר חרוז   |   27/12/2017
  4280
  ערך מזערי לקרקע (ללא פיתוח)   |   27/12/2017
  4281
  שומת מקרקעין - שינוי מתווה השומה בהתייחסות לעלויות הפיתוח   |   27/12/2017
  4252
  כרם בן זמרה   |   06/12/2017
  4209
  העברת זכויות - פטור מתשלום בגין מקרים חריגים   |   24/09/2017
  4226
  אורכות וחריגים בהתאם להחלטת מועצה 1513   |   24/09/2017
  4212
  בית פנורמה, תל-אביב - הסדרת זכויות ורישומו של בית משותף   |   06/09/2017
 
gov