החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 12-1 מתוך 432 תוצאות
  5071
  כפר חב"ד   |   21/03/2021
  5036
  דחית מועדים - הוראת שעה נוכח מגפת הקורונה - עדכון החלטה 5026   |   31/01/2021
  5034
  נוהל פרצלציות   |   20/01/2021
  5029
  קיבוץ בחן   |   20/01/2021
  5030
  חב' הנסון - א.ת. חצב   |   20/01/2021
  5028
  הגשת הצעה לרכישת זכויות במסגרת הליך פירוק שיתוף   |   17/01/2021
  5026
  דחיית מועדים - הוראות שעה נוכח מגפת הקורונה 07.01.2021   |   07/01/2021
  5014
  עדכון תמלוג החצץ   |   29/12/2020
  5012
  מגרש 307 באזור התעשייה ניר צבי   |   27/12/2020
  5013
  פינוי מבני המשטרה בתכנית קמפוס תעסוקה בית דגן 455-0431361   |   27/12/2020
  5007
  נווה אטי"ב אתר החרמון - בקשה להפחתת דמי כניסה לעונת חורף 2020-2021   |   23/12/2020
  4991
  מתווה הסדרה - כפר רות   |   29/11/2020
 
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון
gov