החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 12-1 מתוך 360 תוצאות
  4787
  הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים - הוראת שעה למשבר מגפת הקורונה   |   25/03/2020

  מצורף להלן טופס של הודעה לרשות על הצבת מבנה יביל לעובדים זרים בהתאם להוראת שעה זו והתחייבות
  לפעול לפיה.​

  להרחבה
  4776
  תחולת הוראות פרק 4.2 - בנושא הנחות בהקצאת קרקע ובכללן "מחיר תקרה" על בקשות לתוספת בנייה במגזר העירוני - פרק 5.5.   |   04/03/2020
  4782
  שיקום אתרי הפסולת רתמים ו-א.א אשדוד   |   04/03/2020
  4763
  הארכת מועד איוש נחלה במושב נחושה   |   12/02/2020
  4741
  שומה - הפחתת הוצאות פיתוח   |   08/01/2020
  4718
  עדכון מחיר אחיד לקרקע בהליכים תחרותיים של רשות החשמל על התעריף לייצור חשמל   |   13/11/2019
  4706
  מגרשי שיוך למגורים בקיבוצים הכוללים יעודים נוספים   |   23/10/2019
  4701
  מספר יח"ד בנחלה הזכאיות להנחת אזור עדיפות ביישום ההסדר הקבוע בסימן ז' לפרק משנה 8.3 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל   |   18/09/2019

  ​​​​

  להרחבה
  4685
  בקשת מומלצי אגודה בשור שבע (תלמי יוסף), אשר לא עמדו במועדים להשלמת בניית בית המגורים בתחום חלקה א' של הנחלה, בהתאם להוראת אגף 31, למתן אורכות לבנייה   |   21/08/2019
  4672
  דגשים לדרך עבודתן של ועדות קבלה ליישובים קהילתיים   |   05/08/2019
  4668
  אינטל - הקצאת שטח להרחבת מפעל קיים   |   28/07/2019
  4665
  מגרש 2037 א.ת ציפורית - שינוי מטרה ממפעל לייצור מערכות ניקוי   |   24/07/2019
 
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון
gov