החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 12-1 מתוך 401 תוצאות
  4812
  הוראות מעבר פרק משנה 8.18 פדיון קרקע   |   21/09/2020
  4929
  דחיית מועדים - הוראת שעה נוכח משבר הקורונה 18.9.2020   |   16/09/2020
  4921
  צרכניות במושבי עובדים וכפרים שיתופיים   |   02/09/2020
  4890
  מתן ארכה להשלמת הבניה בהסכמים בעקבות משבר הקורונה   |   05/08/2020
  4884
  ארכה לעסקאות - פטור ממכרז - בהן המועד האחרון לתשלום והמפרטים הכספים היה עד ליום 30.6.2020 בהתאם להחלטת הנהלה 4820   |   02/08/2020
  4859
  פוליגמיה- אימוץ מסקנות דוח פלמור   |   08/07/2020
  4851
  הצעה למועצה - מרכז יצחק נבון   |   01/07/2020
  4841
  זכויות חב' UMI בתוכנית לוד צפון (תמל/ 1095)   |   10/06/2020
  4821
  בחינת המלצות שר החקלאות בהתאם לסעיף 8.15.20 (ד) לקובץ החלטות המועצה   |   20/05/2020
  4820
  דחיית מועדי תשלום והחזרת מפרטים כספיים עד ליום 30.6.2020   |   17/05/2020
  4814
  התגוררות שני אחים בנחלה   |   13/05/2020
  4815
  ביצוע שיוך חדש למשפחת חברים שכבר ביצעה שיוך (להלן: "שיוך כפול")   |   13/05/2020
 
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון
gov