מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

הצעות להחלטות מועצה בהתאם לסעיף 2.12 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

​​​​​​​​​​​​

במדור מתפרסמות הצעות להחלטות מועצה שוועדת הקבע קבעה שאישורן יתבצע בהתאם לסעיף 2.12 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - קבלת החלטה של המועצה שלא בישיבה. ההצעות מתפרסמות עם הפצתן לחברי המועצה.

ניתן להעביר בדואר אלקטרוני תגובות להצעות להחלטות המובאות להלן עד למועד האחרון לקבלת תגובות. יצוין כי אין ההצעות המתפרסמות מחייבות את רשות מקרקעי ישראל, ואין בהן כדי ליצור זכויות או חובות.


 
gov