קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל נכנס לתוקף בתאריך 4.4.2019 וביטל את כל החלטות המועצה אשר היו בתוקף.

הנוסח הראשון של קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל משקף את כל החלטות המועצה שהיו תקפות קודם לכניסתו לתוקף, וזאת בכפוף לשינויים בעקבות עריכה לשונית, האחדה של מושגים, איחוד החלטות וסעיפים, ביטול הוראות שאינן רלוונטיות וכיוצא בזה.

בסוף הקובץ מופיעה טבלת הפניות ל​ה​חלטות מועצת מקרקעי ישראל​​ בה ניתן לראות את המקור לכל פרק, פרק משנה וסימן. 

 

קבצים להורדה

gov