הצעות לישיבת המועצה ותגובות הציבור

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

במדור מתפרסמות הצעות להחלטות לישיבת המועצה הקרובה. ההצעות מתפרסמות עם הפצתן לחברי המועצה.
ניתן להעביר בדואר אלקטרוני, בקישור שבתחתית העמוד, תגובות להצעות להחלטות המובאות להלן עד למועד האחרון לקבלת תגובות. יצוין כי אין ההצעות המתפרסמות מחייבות את רשות מקרקעי ישראל, ואין בהן כדי ליצור זכויות או חובות.

 

מועד הישי​בה הקרובה: 4.3.2020​

 
​סדר יום לישיבת ה​מועצה:​​​​
​​

סדר יום לישיבת המועצה 4.3.2020

1.     הצעה לתיקון פרק משנה 3.5 - עקרונות להסכמי גג עם רשויות מקומיות לצורך הסרת חסמי שיווק ופיתוח.

2.     ​הצעה לתיקון פרק משנה 4.1 - הקצאת קרקע עירונית - כללי.​

3.     הצעה לתיקון פרק משנה 4.5 - הקצאת קרקע במכרז - בני מקום.​​

4.     הצעה לתיקון פרק משנה 4.7 - מכרז לדיור בהישג יד - מחיר למשתכן.​​

5.     הצעה לתיקון פרק משנה 4.20 - שומות.​​

6.     הצעה לתיקון פרק משנה 7.1 - הקצאת קרקע למאגרים ותקני טיהור.

7.     הצעה לתיקון פרק משנה 7.3 - הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי.​

8.     הצעה לתיקון פרק מ​שנה 7.4 - הקצאת קרקע למטרת הטמנה של פסולת.

9.     הצעה לתיקון פרק משנ​​ה 7.9 - מדיניות מתן הרשאות לכרייה וחציבת חומרי גלם למשק הבנייה והסלילה.

        נספח - חוות דעת כלכלית - תמלוגים

10.   הצעה לתיקון סימן ב' בפרק משנה 8.18 - קרקע ששונה ייעודה למטרת מגורים או תעסוקה.

11.   הצעה לתיקון פרק 9 – כפר שלם.​​​​

​12. דיווח - סיכום תקציב 2019.​


 
   ניתן לשלוח תגובות להצעות​ להחלטות מועצה עד ליום 3.3.2020

 

gov