מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות מועצה שבוטלו

​​במדור זה ניתן למצוא את החלטות המועצה אשר היו בתוקף קודם לכניסת קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל לתוקף (4.4.2019)

שימו לב, ניתן לשלוף מידע לפי חלקי מילים על ידי סימון כוכבית (*) בתחילת מילה או בסופה. לדוגמה, חיפוש המילים: *דמי *חכירה יביא לתוצאות "דמי חכירה", "לדמי החכירה" וכדומה. 

 
gov