ישיבת המועצה 16.03.2021

נושא​החלטההצעת החלטה

תיקון פרק משנה 4.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - סימן א': הנחות אזור​

תיקון פרק משנה 8.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - החכרת קרקע חקלאית בדרך של נחלה במושבים וקיבוצים​

 
gov