ישיבת המועצה 16.03.2021

נושא​החלטההצעת החלטה

תיקון פרק משנה 4.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - סימן א': הנחות אזור​

תיקון פרק משנה 8.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - החכרת קרקע חקלאית בדרך של נחלה במושבים וקיבוצים​

תיקון פרק משנה 3.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - מימון ביצוע מבני ציבור - הוצאות פיתוח נוספות (הוראת שעה)​

תיקון פרק משנה 3.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - עקרונות להסכמי גג עם רשויות מקומיות לצורך הסרת חסמי שיווק ופיתוח​

תיקון פרק משנה 4.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - עקרונות לתשלום בשל עסקה למכר עודפי עפר​

תיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - סימן ז': עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלה​

תיקון פרק משנה 8.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - סימן ד': עיגון הזכויות למגורים בחלקת המגורים - שיוך דירות​

 
gov