ישיבת המועצה 15.12.2020

נושא​​

החלטה​

​הצעת החלטה​

תיקון פרק משנה 4.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל מכרז לדיור במחיר מופחת​

תיקון פרק משנה 4.20 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן א' 1: הקמת ועדת בירור בעניין שומה ראשונה

תיקון פרק משנה 4.20 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ב': הליך השגה על שומת מקרקעין

תיקון פרק משנה 5.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ב': תוספת בנייה​

תיקון פרק משנה 8.9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב​

תיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל: תיקון סעיף 9.1.263 מינוי ועדה לבחינת מדיניות חלופות הכנסה למשק המשפחתי במושב

תיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל: מינוי ועדה לבחינת הליכי שמאות והשגה במקרקעי ישראל

תיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל: מינוי ועדת משנה לפיקוח על יישום מדיניות המועצה הנוגעת לשימוש מיטבי במקרקעי ישראל כמנוף לפיתוח וצמיחה


תיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל: מינוי צוות לבחינת צעדי מדיניות בתחום הכרייה והחציבה

תיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל: מינוי צוות לבחינת מדיניות המקרקעין בבנייה שאינה רוויה בדיור הציבורי 
gov