ישיבת המועצה 13.11.2019

תיקון 1/19 - ישיבת המועצה 13.11.2019  

 

נושא

החלטה

​הצעת החלטה

תיקון פרק 1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - הגדרות כלליות​החלטה - תיקון פרק 1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - הגדרות כלליות​הצעה - תיקון פרק 1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - הגדרות כלליות​
תיקון פרק משנה 4.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - הקצאת קרקע במכרז - כללי - סימן ב': בני מקום​
תיקון פרק משנה 4.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - מכרז לדיור בהישג יד - מחיר למשתכן​
תיקון פרק משנה 5.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - העברת זכויות​
תיקון פרק משנה 5.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - תוספת בנייה, שינוי ייעוד או ניצול, פיצול מגרש​
תיקון פרק משנה 5.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - ביטול עסקאות ומתן ארכות​
תיקון פרק משנה 6.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - תנאי הקצאת קרקע למגורים למשרתי כוחות הביטחון שהם בני מיעוטים ביישובי המיעוטים​
תיקון פרק משנה 7.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - הקצאת קרקע למתקני תשתית לאומית​
תיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל -
9.2. אישור מקרים חריגים לפי סעיף 6.5.3(ב)(4) לקובץ החלטות המועצה​
תיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל -
9.3. צוות לגיבוש מתווה להסדרת קרקעות תפוסות בשכונות ס"א ו- ס"ח בלוד​

תיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל -
9.4. עקרונות הסכם חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ​

​​​​
תיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל -
9.5 מרכז המבקרים באגמון החולה​

 
gov