ישיבת המועצה 13.05.2020

נושא​​

החלטה​

​הצעת החלטה

תיקון סימן ב' לפרק משנה 4.20 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל הליך השגה על שומת מקרקעין​

תיקון סעיף 9.6 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל הסדר בעניין כפר שלם​

 
gov