ישיבת המועצה 4.03.2020

תיקון 1/20 - ישיבת המועצה 4.03.2020  

נושא​

החלטה​

​הצעת החלטה

תיקון פרק משנה 3.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל -
עקרונות להסכמי גג עם רשויות מקומיות לצורך הסרת חסמי שיווק ופיתוח​

תיקון פרק משנה 4.1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל -
הקצאת קרקע עירונית - כללי​
תיקון סימן ב' בפרק משנה 4.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל -
בני מקום
תיקון פרק משנה 4.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל -
מכרז לדיור בהישג יד – מחיר למשתכן​
תיקון פרק משנה 4.20 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל -
שומות
תיקון פרק משנה 7.1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל -
הקצאת קרקע למאגרים ולמתקני טיהור
תיקון פרק משנה 7.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל -
הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי​
תיקון פרק משנה 7.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל -
הקצאת קרקע למטרת הטמנה של פסולת​
תיקון פרק משנה 7.9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל -
מדיניות מתן הרשאות לכריית וחציבת חומרי גלם למשק הבנייה והסלילה​
תיקון סימן ב' לפרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל -
קרקע ששונה ייעודה למטרת מגורים או תעסוקה​
תיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל -
הסדר בעניין כפר שלם​

 
gov