ישיבת המועצה 8.9.2020

נושא​​

החלטה​

​הצעת החלטה​

תיקון פרק משנה 3.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות - ישן מול חדש​

תיקון סימן א' בפרק משנה 4.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל הנחות אזור​

תיקון פרק משנה 4.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - מכרז לדיור בהישג יד - מחיר למשתכן​

תיקון פרק משנה 4.15 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל הקצאת קרקע למטרת מעונות סטודנטים​

תיקון פרק משנה 4.16 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל הקצאת קרקע ליישובים קהילתיים​​

תיקון פרק משנה 4.20 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ג': ערכי קרקע ממוכנים​

תיקון פרק משנה 5.1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל הקניית בעלות​

תיקון פרק משנה 5.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ד' - מוסדות ציבור ו/או לחוכר למטרה ציבורית​

תיקון פרק משנה 5.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ו' - פטורים והנחות במגורים

תיקון סימן ג' פרק משנה 5.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל שינוי ניצול​​

תיקון פרק משנה 6.1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל הסדר קרקעות תפוסות ביישובי מיעוטים​

תיקון פרק משנה 7.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי​

תיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל חילופי קרקע בין הקק"ל להימנותא – בנייני האומה וחריש​

תיקון פרק 9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל הקצאת קרקע לעמותה להנצחת מורשת הנשיא החמישי יצחק נבון​

 

 
gov